Publikatsioonid

Rahvusvaheliste publikatsioonide loetelu: https://www.ggp-i.org/form/publications/


2023 publikatsioonid

Märtsin, M., Nahkur, O., Abuladze, L. (2023) 3.1 Family relationships and family members’ self-reported mental health and well-being / Peresuhted ning pereliikmete hinnang oma vaimsele tervisele ja heaolule. In Sisask, M. (ed). Mental Health and Well-being. Estonian Human Development Report 2023. Tallinn, Tallinn: Estonian Cooperation Assembly, pp. 173-185. inimareng.ee/en.
https://doi.org/10.58009/aere-perennius0044