Eesti pere- ja sündimusuuring (EPSU)

on sündmuslooline paneeluuring, millega kogutakse andmeid 18–59aastaste eestimaalaste pereplaneerimise, perekonna, töö- ja igapäevaelu kohta.
Meie eesmärk on paremini mõista näiteks seda, mis mõjutab inimeste otsust lapsi saada või kuidas paarid jagavad omavahel koduseid kohustusi. Tulemusi kasutatakse poliitikakujundajatele soovituste andmiseks, näiteks töö- ja pereelu tasakaalu toetamiseks või soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks.
 
EPSU on osa rahvusvahelisest taristuprogrammist GGP2020 (Generations and Gender Programme 2020). Rahvusvahelist projekti juhib Hollandi Interdistiplinaarne Demograafia Instituut (NIDI). Tänaseks on GGP2020 programmis kogutud andmeid 25 riigis enam kui 200 000 inimese kohta, kellega Eesti saab oma andmeid võrrelda. Lähiaastatel liitub programmiga veel 20 riiki, sh Eesti.  
 
Uuringus viiakse läbi kokku kolm andmekogumise lainet, mille põhiküsitlused toimuvad igal kolmandal aastal (2021, 2024, 2027). Igas laines viiakse läbi prooviküsitlus ja põhiküsitlus. Esimene prooviküsitlus Eestis algab 2021. aasta esimeses kvartalis.
 
EPSU on Eesti teadustaristu teekaardi objekt ning on nimetatud tuumiktaristuks, mis osaleb rahvusvahelises teadustaristus.  

 

Inimesi EPSU
paneelvalimis
 

 

Vanus

18-59

 
 
GGP2020 kasutajad
 

 

EPSU andmetaristut iseloomustab

1) sisu ja andmekogumise metodoloogia rahvusvaheline võrreldavus;

2) paneeluuringu kombineerimine tagasivaatavate elulookomponentidega;

3) suuremahuline riigiesinduslik valim;

4) lai rahvusvaheline ja siseriiklik kasutajaskond.

GGP2020 täidab rahvastiku ja perede arengudünaamika jälgimise andmelünga. Demograafilised andmed on üliolulised ühiskondlike muutuste ja nendega seotud väljakutsete kajastamiseks.

GGP2020 unikaalsus ja selle täiendav panus Euroopa rahvastiku-uuringutesse on esitatud siin.

Pere- ja sündimusandmeid kogutakse Euroopas ühiselt kolmandat korda. Esimene programm „Family and Fertility Surveys in the UNECE Region“ (FFS) viidi läbi 1990. aastatel 23 riigis, mida koordineeris ÜRO Euroopa Majanduskomisjon. Teise programmi „Generations and Gender Programme“ (GGP) algatas 2000. aastate algul Euroopa rahvastikuinstituutide konsortsium koostöös ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga. Ajalooline ülevaade riigiti, sh Eesti osalemine on esitatud siin.