Uudised

Eesti pere- ja sündimusuuringu vastajad tegid ühise annetuse laste ja noorte muredega tegelevatele ühingutele

Märtsi algul lõppes Eesti pere- ja sündimusuuringu andmekogumine, mille kahes vastamisvoorus osales enam kui 10 000 meest ja naist vanuses 18–59. Kõik vastajad tegid ühise heateo. Kõigi vastanute poolt annetasid uuringu korraldajad laste ja noorte muredega tegelevatele ühingutele SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, MTÜ Peaasjad ning MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammile kokku 6000 eurot.

Vastamisaktiivsuse ergutamiseks osalesid ankeedi lõpuni täitnud vastajad loosimises, mida aitas korraldada Eesti Loto. Välja loositi neli rahalist peaauhinda väärtusega a’ 2000 eurot, lisaks 235 Partner e-kinkekaarti. Loosimisel salvestati video, kus on näha ka võitjate koodid. Video: https://ggp2020eesti.ee/esimene_laine/, venekeelsete subtiitritega https://ggp2020eesti.ee/ru/1-2/. Võitjatega võetakse ühendust. 

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus ja uuringufirma Kantar Emor tänavad kõiki, kes pereelu plaanide ja tegelikkuse küsimustele veebiankeedis vastamiseks aega leidsid.

Uuringu järgmine laine toimub kahe aasta pärast. Siis pöördume taas nende samade inimeste poole, kes juhuslikkuse alusel pere- ja sündimusuuringu valimisse kuuluvad.

Andmete kogumisele järgneb tulemuste analüüs, uuringu eelmises voorus jätkus analüüsitööd rohkem kui kümneks aastaks. Pere- ja sündimusuuring aitab paremini mõista näiteks seda, mis määrab inimeste otsust paarisuhtesse astuda ja lapsi saada või sellest loobuda, millised on suhete lagunemise riskitegurid ning kuidas erinevad pered oma igapäevaelu korraldavad. Uuringu tulemused annavad teavet pereprotsesside muutumisest 21. sajandil ning on oluliseks aluseks Eesti perepoliitika täiustamisel.

Eesti pere- ja sündimusuuring on osa laiemast rahvusvahelisest uuringuprogrammist Generations and Gender Programme, mida koordineerib Hollandi Interdistsiplinaarne Demograafia Instituut NIDI. Uuringus osaleb 25 riiki. Alates 2019. aastast on pere- ja sündimusuuring arvatud Eesti riiklikult oluliste teadustaristute hulka.

 

Koostaja:
Tiina Tambaum

53 424 504

ggs@tlu.ee

Lisainfo:

Allan Puur

Eesti pere- ja sündimusuuringu teaduskoordinaator

puur@tlu.ee

RAHVASTIKUPOLIITIKA ⟩ Igaüks võib sattuda Eesti rahvastiku rahvusvahelisele portreele – Rahvastik – Fookus – Arvamus

   Foto: Sander Ilvest

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse professoril Allan Puuril  ja uuringute projektijuhil Tiina Tambaumil on kiired ajad – Eestis tuleb üheaegselt läbi viia kaks suurt rahvusvahelist rahvastiku-uuringut.

Järgmisel nädalal algavad Eestis kaks suurt rahvusvahelist rahvastiku-uuringut: Eesti pere- ja sündimusuuring (EPSU) ning vananemis­uuring (SHARE). Mõlema uuringu Eesti-poolne eestvedaja on Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus. Mis uuringutega on tegu ning mida uut loodetakse Eesti rahvastikuarengu kohta teada saada, selgitavad TLÜ rahvastikuteaduse professor Allan Puur ja uuringute projektijuht Tiina Tambaum.

LOE ajalehest Postimees 20.10.201 toimetaja Lea Danilson-Järg

LOE SIIT


Nädal aega arutelusid pere- ja sündimuse teemadel

28.09.2021

Rahvusvaheline taristuprogramm Generations and Gender Programme 2020 (GGP2020) korraldab 4.-8. oktoobril 2021 konverentsi, kus ettekandega osalevad ka Eesti pere- ja sündimusuuringu läbiviijad.

Veebikonverents koondab teadlasi, kes töötavad GGP andmebaasi andmetega, pakkudes välja metoodilisi lähenemisi ja arutades analüüsi tulemusi.

Konverentsi Zoomi keskkonnas saavad kuulata kõik GGP kogukonna liikmed ja teemast huvitatud.  Konverentsi programm on jagatud viie päeva peale, iga päev tund aega, kell 14.00–15.00 (13h00-14h00 CEST) ning välkkõnedega lisasessioon toimub teisipäeval, 5. oktoobril kell 15.30–16.45 (14.30–15.45 CEST).

Martin Klesment, Luule Sakkeus ja Allan Puur Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskusest teevad ettekande teemal „GGS 2021 pilot survey in Estonia“ esmaspäeval 4. oktoobril ning Tomass Kristian Nielsen ja Martin Klesment esinevad 7. oktoobril teemal „Competing Care Burdens and Fertility: are extended Care needs reducing the Number of Children?“

Konverentsi info ja programm: https://www.ggp-i.org/6th-ggp-user-conference/

Tänaseks on GGP2020 programmis kogutud andmeid 25 riigis enam kui 200 000 inimese kohta, kellega Eesti saab oma andmeid võrrelda. Sellel aastal on liitunud või liitumas veel 4 riiki, sh Eesti.  

Tiina Tambaum

18.06.2021

Eesti pere- ja sündimusuuringu kevadine küsitlus on edukalt lõppenud. Üks osa ankeedile vastajatest osalesid ühisannetuses MTÜ-le Laste ja Noorte Kriisiprogramm ning MTÜ-le Peaasi. 

Laste ja noorte eestikeelse kriisiprogrammi tunnuslaus on „Aita lapsel leida rõõm!“. Programmi läbinud kaheksa-aastane poiss on oma tagasisides öelnud: “Meeltis kõik söökit ja värkit!“. MTÜ Peaasi e-nõustamise poole saavad e-kirja teel oma vaimse tervise muredega pöörduda kõik noored, keelest sõltumata. Peaasjade keskus pakub 16–26-aastastele ka individuaalset nõustamist nii eesti- kui vene keeles.

Küsitluse läbiviija AS Kantar Emor kannab uuringus osalenud vastajate nimel üle 800 eurot Laste ja Noorte Kriisiprogrammile ning 500 eurot MTÜ-le Peaasi. Eesti pere- ja sündimusuuringu korraldaja TLÜ Eesti demograafia keskus tänavad kõiki, kes uuringus osalesid. Uuringu teine osa algab oktoobris.

 

 

Tallinna Ülikool hakkab pereasju uurima

Tallinna Ülikool, Eesti demograafia keskus
PRESSITEADE
05.04.2021

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös uuringufirmaga Kantar Emor alustab 7. aprillil Eesti pere- ja sündimusuuringuga. Läbiviijad paluvad inimestel, kes saavad järgeva kuu jooksul pere- ja sündimusuuringus osalemise kutse, kindlasti osaleda.

Pere- ja sündimusuuring tegeleb oluliste küsimustega, mis puudutavad inimeste igapäevaelu, kuid mõjutavad ka ühiskonda tervikuna. Uuring aitab paremini mõista näiteks seda, mis määrab inimeste otsust paarisuhtesse astuda ja lapsi saada või sellest loobuda, millised on suhete lagunemise riskitegurid ning kuidas erinevad pered oma igapäevaelu korraldavad. Uuringu tulemused annavad teavet pereprotsesside muutumisest 21. sajandil ning on oluliseks aluseks Eesti perepoliitika täiustamisel.

Küsimustik on veebipõhine ja sellele saab vastata nii arvutis kui nutitelefonis nii eesti kui vene keeles. Neile, kellel on rahavastikuregistris e-postiaadress, saadetakse uuringukutse e-postiga. Teiste poole pöördutakse telefoni teel või tavakirjaga.

Eesti pere- ja sündimusuuring on osa laiemast rahvusvahelisest uuringuprogrammist Generations and Gender Programme, mida koordineerib Hollandi Interdistsiplinaarne Demograafia Instituut NIDI. Uuringus osaleb 25 riiki. Alates 2019. aastast on pere- ja sündimusuuring arvatud Eesti riiklikult oluliste teadustaristute hulka.

Eesti pere- ja sündimusuuring koosneb mitmest etapist. Sel aastal saadab Kantar Emor kutsed ühele osale vastajatele aprillis ja mai algul ning teisele osale aasta lõpus. Aastatel 2024 ja 2027 toimub uuringu teine ja kolmas küsitluslaine.

Inimesed vanuses 18–59 on uuringule vastama palutud juhuvalimi alusel rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal. Vastamine on vabatahtlik, kuid perede igapäevaelust tõetruu ja mitmekülgse pildi saamiseks on väga tähtis, et võimalikult paljud kutse saanud küsimustiku täidaksid.

Eesti pere- ja sündimusuuringu teaduskoordinaator on professor Allan Puur ja projektjuht teadur Tiina Tambaum. Lisainfot projekti kohta leiate siit. Eesti pere- ja sündimusuuringu teadustaristu koostööpartnerid on Tartu Ülikool ja Sotsiaalministeerium.  

Eesti pere- ja sündimusuuring on jätk Eestis 1990. aastatel ja 21. sajandi algul läbi viidud samateemalistele uuringutele. Neist pärineb suur osa praegustest alusteadmistest sündimuse ning kooselude moodustamise ja lagunemise kohta Eestis. Uus uuring aitab neid teadmisi ajakohastada ja täiendada nii akadeemilise uurimistöö, poliitikakujunduse kui ühiskonna enesetunnetuse vajadusi arvestades.

Koostaja:
Tiina Tambaum

53 424 504    ggs@tlu.ee

Lisainfo:

Allan Puur   puur@tlu.ee

Eesti pere- ja sündimusuuringu teaduskoordinaator

Luule Sakkeus   luule.sakkeus@tlu.ee

TLÜ Eesti demograafia keskuse juht

 

Hakkame pereasju uurima 

03.07.2020

Eesti demograafia keskus on alustamas uue sotsiaalteadusliku andmetaristu “Eesti pere- ja sündimusuuring 2020” loomisega. Mahukas veebipõhine uuring on osa rahvusvahelisest taristuprogrammist GGP2020 (Generations and Gender Programme 2020), mille koordinaator on Hollandi Interdistiplinaarne Demograafia Instituut NIDI.

GGP2020 on kolme lainega paneeluuring, mille valimisse kuulub Eestis üle 10 000 inimese vanuses 18–49. Vastajate ülemine vanusepiir on kehtestatud ainult sellel põhjusel, et vanemate eestimaalaste kohta juba kogutakse sarnast teavet SHARE uuringus. Eesti pere- ja sündimuse andmetaristut iseloomustab 1) sisu ja andmekogumise metodoloogia rahvusvaheline võrreldavus; 2) paneeluuringul on ka tagasivaatavad elulookomponendid; 3) suuremahuline riigiesinduslik valim; 4) interdistsiplinaarne küsimustik; 5) uudseid tehnoloogilisi võimalusi rakendav andmekogumine ja -kasutus; 6) lai rahvusvaheline ja siseriiklik kasutajaskond.   

Käesoleval aastal viiakse läbi prooviküsitlus, järgmise aasta lõpus toimub esimese laine põhiküsitlus.

Miks ei piisa riiklikust statistikas pere- ja sündimuse kohta ja on vaja spetsialiseeritud küsitlusuuringut? Statistikaasutuste poolt kogutav teave võimaldab jälgida rahvastikutaaste suundumusi, kuid sellest ei piisa neid suundumusi kujundavate, isiku, perekonna ja ühiskonna tasandilt toimivate mõjude eritlemiseks. Nt millist tähtsust omab majanduslik olukord, eluase, või paarisuhte kvaliteet esimese, teise ja kolmanda lapse sünni tingimusena? Kas sündimus erineb laste arvu puudutavate soovide erinevuse tõttu või pigem ebavõrdsete võimaluste tõttu neid realiseerida? Mida toob kaasa laste sünni hilisemasse vanusesse nihkumine? Ilma GGP-tüüpi taristuta ei saa vastata ka lihtsamatele küsimustele nagu näiteks, kas perede püsivus näitab jätkavalt vähenemise märke. 

Eesti uuringut rahastavad TLÜ ühiskonnateaduste instituudi arendusfond,  TLÜ uuringufond ning Eesti demograafia keskus. Uuringu teaduskoordinaator on juhtivteadur Allan Puur.