Teadustöö andmekeskus

Eelmise uuringu (2000ndatel) andmetele ligipääs: https://www.ggp-i.org/data/

Eelmise uuringu (2004) andmetabelid: https://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/

Kuidas taotleda ligipääsu andmetele: https://www.ggp-i.org/form/accounts/login/?next=/form/

Taustaandmed: https://www.ggp-i.org/data/ggp-contextual-database/