Rahastajad

Eesti pere- ja sündimusuuringut perioodil 2020 – 2023 rahastavad:

 Tallinna Ülikooli uuringufond,

 Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi arendusfond,

 Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus.